• NL
  • LI
  • FB

AVG privacy beleid Studio Ton Bal en haar divisies
Wij van Studio Ton Bal en onze divisies respecteren de privacy van al onze
websitebezoekers, gebruikers en relaties. Wij stellen alles in het werk om jouw
persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik. E.e.a. zoals is vastgelegd binnen 
de huidige wet- en regelgeving AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). 


Ons Privacy beleid heeft betrekking op onze divisies
TonBal.nl / Speelkaarten.net / DigiDrukkerij.nl / DigiMagic.nl / DigiWebs.nl /
PromoArtikel.nl / TotalMagic.nl en TotalTainment.nl / Onze websites maken geen
gebruik van cookies.


Gebruik van je aangeleverde informatie
Studio Ton Bal en haar divisies gebruiken de informatie verkregen via 
inschrijfformulieren op haar websites of andere schriftelijke vormen, om jouw 
als gebruiker te kunnen identificeren en om de gevraagde dienstverlening te 
kunnen leveren. Jouw gegevens worden opgeslagen, en ben je bij je aanvraag 
akkoord gegaan met onze privacy beleid.


Welke gegevens slaan wij van je op?
Organisatie / Bedrijfsnaam / Instantie / Stichting of andere juridische identiteit,
voor- en achternaam contactpersonen, adresgegevens, faktuur gegevens 
(indien van toepassing), telefoonnummer(s), mailadres, website en indien 
toestemming is verstrekt, voor het op de hoogte houden van marketingdoeleinden 
zoals het ontvangen via post of mail van nieuwsbrieven, mailingen of andere 
vormen van communicatie.


Waar slaan wij je gegevens op?
Je persoonlijke gegevens worden bij ons niet in de Cloud opgeslagen, maar in 
een intern en streng beveiligde database. Deze database is alleen via een 
beveiligde verbinding en protocol benaderbaar.


Wie hebben er toegang tot je gegevens?
Alleen medewerkers van Studio Ton Bal hebben toegang tot die gegevens die 
nodig zijn voor het verstreken van informatie of vervaardigen van opdrachten. 
Wij maken geen gebruik van diensten door andere partijen waar je persoonlijke 
gegevens voor dienen te worden ingezet.


Hoe lang bewaren wij je gegevens?
Studio Ton Bal en haar divisies bewaren je gegevens totdat jij aangeeft dat 
deze gegevens dienen te worden verwijderd. 


Verwijderen privacy gegevens
Voor het verwijderen van je persoonlijke gegevens uit onze database dien je 
een schriftelijk verzoek tot verwijdering te sturen naar: studio@tonbal.nl 
Je gegevens worden dan per omgaande uit onze database verwijderd. 


Uitzondering verwijderen privacy gegevens 
Indien er in het verleden een financiële transactie of transacties via 
Studio Ton Bal en- of een van haar divisies 
is gedaan, zullen de relevante 
gegevens bewaard blijven in onze financiële administratie voor de duur die 
de Nederlandse wet hieraan heeft verbonden. 


Levering persoonsgegevens aan derden
Je persoonlijke gegevens worden nimmer door Studio Ton Bal of een van 
onze divisies in welke vorm dan ook of zonder schriftelijke toestemming 
vooraf door jouw aan derden verstrekt. Een uitzondering wordt gemaakt 
indien wij daartoe worden verplicht op basis van de wet of een gerechtelijke 
uitspraak. 


Links en doorverwijzingen
Op de website TonBal.nl of een van onze divisies kunnen links staan naar 
websites van derden. Studio Ton Bal en haar divisies zijn in geen enkele vorm 
aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Ook zijn wij niet verantwoordelijk 

van gebruik door derde partijen van jouw privacy gevoelige informatie. 
Wij raden je aan het privacy beleid van deze betreffende organisaties te raadplegen. 


Wijzigingen
Studio Ton Bal en haar divisies behouden zich het recht voor om in deze verklaring
van 24 mei 2018 en haar leveringsvoorwaarden zonder voorafgaande informatie 
wijzigingen aan te brengen. 


Vragen?
Heb je vragen, op- of aanmerkingen omtrent ons privacy beleid? Neem dan 
contact 
met ons op. Studio Ton Bal / Utrechtsestraatweg 31 / 3445 AM Woerden / 
0348 424244 / 06 14267615 / studio@tonbal.nl

KLIK HIER OM NAAR HET CONTACT FORMULIER TE GAAN